Łukasz Szostak i Anna Stanuszek

39. Łukasz Marek Szostak – z Wiatowic

i

     Anna Maria Stanuszek – z Parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie

s t a n   w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomi
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł Sukiennik
Proboszcz