Dariusz Czajka i Paulina Lebiest

38. Dariusz Czajka z Liplasu

i

       Paulina Lebiest z Bodzanowa

s t a n    w o l n y

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić

Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł Sukiennik
Proboszcz