Paweł Feliks i Agnieszka Wieczorek

37.Paweł Piotr Feliks –z Liplasu

i

     Agnieszka Kamila Wieczorek  z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w w  Jelcz – Laskowice

s t a n    w o l n y

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić

Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł Sukiennik
Proboszcz