Dominik Dudek i Katarzyna Zięcik

41. Dawid Dominik Dudek z Cichawy

i

       Katarzyna Ewa Zięcik – z Mietniowa , parafia Pawlikowice

s t a n   w o l n y

O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz