Piotr Węgrzyn i Monika Woźniak

42. Piotr Węgrzyn – z Wiatowic

i

      Monika Woźniak – z Dobczyc

s t a n    w o l n y

O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

 

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz