Wojciech Turakiewicz i Ewa Wieczorek

45. Wojciech Paweł  Turakiewicz  z Wiatowic

i

      Ewa Wieczorek z Brodów k. Kalwarii Zebrzydowskiej

s t a n     w o l n y

O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł  Sukiennik
Proboszcz