Ogłoszenia duszpasterskie dla wspólnoty parafialnej w Niegowici XXIV Niedziela zwykła 17.09.2017

Dzisiejsza niedziela zwraca nam uwagę na umiejętne korzystanie ze środków społecznego przekazu. Wspominamy dzisiaj wielkiego bpa warszawskiego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, po mszy jego relikwie będą podawane do uczczenia. O godzinie 15.00 dodatkowa Msza św. na rozpoczęcie roku formacyjnego Służby Liturgicznej Ołtarza. Nieszpory o 17.30 i ostatnia Msza o 18.00.

Tadeusz Gabryś i Małgorzata Dulik

48.Tadeusz Leszek Gabryś –  zamieszkały Koźmice Wielkie /Parafia Gorzków/ i      Małgorzata Anna Dulik – zamieszkała w Marszowicach p o   k o n t r a k c i e    c y w i l n y m O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię  Parafialną. Ks. Paweł  Sukiennik Proboszcz

Ogłoszenia duszpasterskie dla wspólnoty parafialnej w Niegowici XXIII Niedziela zwykła 10.09.2017

W dzisiejszą niedzielę odbywa się XXV Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, a w każdej parafii w czasie mszy św. akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny. Nieszpory o 17.30 i zakończenie nawiedzenia Matki Bożej w znaku różańca przez mieszkańców Cichawy. Po Mszach św. zachęcamy chłopców do przyjścia do ołtarza na “próbę dzwonków” z księdzem Piotrem. […]