Tadeusz Gabryś i Małgorzata Dulik

48.Tadeusz Leszek Gabryś –  zamieszkały Koźmice Wielkie /Parafia Gorzków/

i

     Małgorzata Anna Dulik – zamieszkała w Marszowicach

p o   k o n t r a k c i e    c y w i l n y m
O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię  Parafialną.

Ks. Paweł  Sukiennik
Proboszcz