Andrzej Wołek i Natalia Farganus

49.Andrzej Wołek z Winiar parafia Dziekanowice

    i

    Natalia Farganus z Marszowic

s t a n     w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię  Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz