Janusz Fąfara i Anna Pagacz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 14.01. – 23.01. 2018

Janusz Adam Fąfara – zamieszkały w Nieznanowicach

Anna Pagacz -zamieszkała w Siedlcu parafia Chełm

s t a n     w o l n y

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię   Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz