Marek Samek i Anna Kaczmarczyk

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 14.01. – 23.01. 2018

3. Marek Paweł Samek – zamieszkały w Marszowicach

i

    Anna Małgorzata Kaczmarczyk – zamieszkała w  Krakowie parafia Matki Bożej Częstochowskiej os. Szklane Domy

s t a n    w o l n y

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię   Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz