Paweł Konarski i Anna Janina Pagacz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 14.01. – 23.01. 2018

  1. Paweł Marcin Konarski – zamieszkały w Biskupicach

i

        Anna Janina Pagacz- zamieszkała w Liplasie

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię   Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz