Jarosław Wachel i Magdalena Kaczmarczyk

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 4.02. – 13.02. 2018

5.Jarosław Gabriel Wachel – mgr informatyki z Niegowici

i

  Magdalena Maria Kaczmarczyk – pedagog z parafii św. Antoniego z Krakowa

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz