Patryk Mardosz i Sylwia Karteczka

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 11.02. – 20.02. 2018

7. Patryk Kazimierz Mardosz – technik elektronik z Niewiarowa

i

        Sylwia Karolina Karteczka –  fryzjerka  z Wiatowic

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz