Tomasz Gołda i Dominika Grabka

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 11.02. – 20.02. 2018

6.Tomasz Ryszard Gołda – kucharz z Wiatowic

i

  Dominika Beata Grabka – kosmetolog z Gdowa

p o   k o n t r a k c i e   c y w i l n y m
O zachodzących przeszkodach proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz