Grzegorz Gądek i Paulina Jelonek

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 18.02. – 28.02. 2018

11.Grzegorz Edward Gądek –inż. budownictwa z Zakrzowca parafia Podłęże

i

      Paulina Barbara Jelonek- mgr matematyki z Niegowici

s t a n   w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię  Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz