Mateusz Stachnik i Natalia Kuna

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 18.02. – 28.02. 2018

10.Mateusz Stachnik – inż. automatyki z Wiatowic

i

 Natalia Kuna – mgr nauk społecznych z Radomia parafia Matki Bożej Królowej Świata

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię  Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz