Konrad Bielecki i Karolina Wiej

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od  15.04. – 24.04. 2018

  1. Konrad Edward Bielecki – kucharz z Łężkowic

i

    Karolina Wiej – tech. obsługi ruchu turystycznego z Cichawy

s t a n    w o l n y

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami
proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz