Łukasz Dudek i Elżbieta Skirlińska

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w  naszej parafii od 29.04. – 7.05. 2018

20.Łukasz Marcin Dudek – inż. elektrotechniki z Nieznanowic

i

       Elżbieta Skirlińska – mgr księgowości z Przyszowej

s t a n    w o l n y

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić

Kancelarię Parafialną.

 

Ks. Paweł  Sukiennik
Proboszcz