Grzegorz Górka i Agnieszka Mazur

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 6.05. – 14.05. 2018

  1. Grzegorz, Stanisław Górka piekarz z Wiatowic

i

         Agnieszka Aneta Mazur – kucharz z Dobczyc

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz