Ogłoszenia duszpasterskie dla wspólnoty parafialnej w Niegowici IV Niedziela zwykła 28.01.2018

Dzisiaj o 10.00 spotkanie dla klas siódmych przygotowujących się do bierzmowania. Na mszy o 16.00 spotykają sie dzieci klas trzecich z rodzicami i po niej będą wystawione jasełka w wykonaniu uczniów naszego gimnazjum. W Wiatowicach w świetlicy wiejskiej opłatek dla tamtejszych róż różańcowych o 14.00. Dzisiaj wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana.

Marek Samek i Anna Kaczmarczyk

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 14.01. – 23.01. 2018 3. Marek Paweł Samek – zamieszkały w Marszowicach i     Anna Małgorzata Kaczmarczyk – zamieszkała w  Krakowie parafia Matki Bożej Częstochowskiej os. Szklane Domy s t a n    w o l n y O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię   Parafialną. […]