Marek Samek i Anna Kaczmarczyk

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 14.01. – 23.01. 2018 3. Marek Paweł Samek – zamieszkały w Marszowicach i     Anna Małgorzata Kaczmarczyk – zamieszkała w  Krakowie parafia Matki Bożej Częstochowskiej os. Szklane Domy s t a n    w o l n y O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię   Parafialną. […]

Ogłoszenia duszpasterskie dla wspólnoty parafialnej w Niegowici I Niedziela po Narodzeniu Pańskim 31.12. 2017

Dzisiaj Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa na Mszy o 9.00 jubilaci roku 2018 odnowią przyrzeczenia małżeńskie. Jest to ostatni dzień starego roku, dlatego zapraszamy na uroczyste nieszpory o 15.00 z nabożeństwem przebłagalnym a po nich ostatnia Msza ze statystyką parafialną mijającego roku. Mszą o 24.00 powitamy Nowy Rok 2018.