Przeskocz do treści

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 18.02. - 28.02. 2018

11.Grzegorz Edward Gądek -inż. budownictwa z Zakrzowca parafia Podłęże

i

      Paulina Barbara Jelonek- mgr matematyki z Niegowici

s t a n   w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię  Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 18.02. - 28.02. 2018

10.Mateusz Stachnik - inż. automatyki z Wiatowic

i

 Natalia Kuna - mgr nauk społecznych z Radomia parafia Matki Bożej Królowej Świata

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię  Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 11.02. - 20.02. 2018

8.Iwo Mickojć - mechanik  z Krakowa ,parafia Dobrego Pasterza

i

    Iwona Elżbieta Kasprzyk -  masażystka  z Liplasu

s t a n     w o l n y
O zachodzących przeszkodach proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 11.02. - 20.02. 2018

7. Patryk Kazimierz Mardosz - technik elektronik z Niewiarowa

i

        Sylwia Karolina Karteczka -  fryzjerka  z Wiatowic

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 11.02. - 20.02. 2018

6.Tomasz Ryszard Gołda - kucharz z Wiatowic

i

  Dominika Beata Grabka - kosmetolog z Gdowa

p o   k o n t r a k c i e   c y w i l n y m
O zachodzących przeszkodach proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 4.02. - 13.02. 2018

5.Jarosław Gabriel Wachel - mgr informatyki z Niegowici

i

  Magdalena Maria Kaczmarczyk - pedagog z parafii św. Antoniego z Krakowa

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 14.01. - 23.01. 2018

3. Marek Paweł Samek - zamieszkały w Marszowicach

i

    Anna Małgorzata Kaczmarczyk - zamieszkała w  Krakowie parafia Matki Bożej Częstochowskiej os. Szklane Domy

s t a n    w o l n y

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię   Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz