Przeskocz do treści

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 20.05. - 29.05. 2018

25.Bartłomiej Zbigniew Kucharski-technik elektryk z Nieznanowic

i

     Renata Sylwia Stalmach -technik gastronomii ze Zbydniowa , parafia Tarnawa

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami
proszę powiadomić Kancelarię   Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 13.05. - 21.05. 2018

24.Michał Kazimierz  Maciuszek - mechanik pojazdów samochodowych z Nieznanowic

i

     Urszula Katarzyna Gać -technik obsługi ruchu turystycznego z Niewiarowa

s t a n     w o l n y
O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 13.05. - 21.05. 2018

  1. Łukasz Górka -monter instalacji sanitarnych z Książnic parafia Łężkowice

 i

         Patrycja Dominika Skowronek-lic. rachunkowości z Pierzchowa

 s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 6.05. - 14.05. 2018

22.Wojciech Dusza - technik budowlany z Marszowic

i

      Agnieszka Bułat - księgowa   ze Szczytnik

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 6.05. - 14.05. 2018

  1. Grzegorz, Stanisław Górka piekarz z Wiatowic

i

         Agnieszka Aneta Mazur - kucharz z Dobczyc

s t a n    w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić
Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w  naszej parafii od 29.04. - 7.05. 2018

20.Łukasz Marcin Dudek - inż. elektrotechniki z Nieznanowic

i

       Elżbieta Skirlińska - mgr księgowości z Przyszowej

s t a n    w o l n y

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami proszę powiadomić

Kancelarię Parafialną.

 

Ks. Paweł  Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od  15.04. - 24.04. 2018

  1. Konrad Edward Bielecki - kucharz z Łężkowic

i

    Karolina Wiej - tech. obsługi ruchu turystycznego z Cichawy

s t a n    w o l n y

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami
proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od  15.04. - 24.04. 2018

  1. Szymon Bogdan Wicher - blacharz samochodowy z Trąbek

i

         Karolina Marta Wlazło - fryzjer z Marszowic

 s t a n    w o l n y

O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami
proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł   Sukiennik
Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 8.04. - 15.04. 2018

17.Wojciech Piotr Kołos -  z Kobylca ,parafia Łapanów

i

     Gabriela, Józefa Gawlik -   z Nieznanowic

s t a n   w o l n y
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami
proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł  Sukiennik Proboszcz

Zapowiedzi przedślubne do wywieszenia w dniach od 8.04. - 15.04. 2018

16.Józef Paweł Janik - zamieszkały w Krakuszowicach

i

      Paulina Irena Zamęta -  zamieszkała Dąbrowa ,parafia Szarów

p o   k o n t r a k c i e   c y w i l n y m
O zachodzących przeszkodach miedzy tymi osobami
proszę powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ks. Paweł  Sukiennik Proboszcz