Tadeusz Gabryś i Małgorzata Dulik

48.Tadeusz Leszek Gabryś –  zamieszkały Koźmice Wielkie /Parafia Gorzków/ i      Małgorzata Anna Dulik – zamieszkała w Marszowicach p o   k o n t r a k c i e    c y w i l n y m O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię  Parafialną. Ks. Paweł  Sukiennik Proboszcz