Fragmenty Pisma Świętego do codziennej modlitwy

Bóg jest twoim Ojciec i kocha Ciebie jak syna i córkę!  

Fragmenty Pisma Świętego do codziennej modlitwy:

Dzień 1.  Bóg Ojcem. W Duch Świętym na Chrzcie św. otrzymaliśmy  godności dziecka Bożego. Przestaliśmy być przez ten fakt niewolnikami, a staliśmy się synami i córkami, dzięki czemu możemy wołać  do Boga “Abba – Ojcze”. Czy czujesz się synem, czy córką Boga Ojca? Czy tak do Niego mówisz, jak byś był(a) jego dzieckiem. Ga 4, 4-7. …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Dzień 2.  “Bóg jest miłością i jedynym źródłem  miłości”. To Bóg Ojciec cię pierwszy umiłował, a nie ty Jego. “W miłości nie ma lęku”. Czy tak jest w moim przypadku? “Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości”. Podstawą mojego zaufania i oddania się Bogu, jako dziecko jest prawdą o Ojcostwie Boga. Czy kiedyś prosiłeś Boga, abyś poczuł się przez Niego pokochany i aby zabrał ci wszystkie lęki? To zrób to teraz na modlitwie.  1 J 4, 7-18.

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Dzień 3.  Bóg twoim obrońcą. Bóg zapewnia nas nieustannie o swojej miłości do nas. Stworzył nas po to, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego Boskim życiu. Zaproszenie nas do jedności z Bogiem to Boża inicjatywa. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Jedynie my sami. Rz 8, 31-39.

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Dzień 4.  Bóg tęskni za tobą. Mimo naszej niewierności Bóg zawsze pozostaje wierny swojemu stworzeniu. Pokochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość – oto przesłanie Bożej miłości dla każdego z nas. Bóg tęskni za swoimi dziećmi. Spójrz i doświadcz, jak bardzo jesteś kochany przez Boga. Jr 31, 1-14; Łk 15, 11-32.

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Dzień 5.  Bezinteresowna miłość Boga. Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, nie dlatego, że jestem uczciwy lub dobry, lub dlatego, że ciężko pracuję dla Kościoła. On kocha mnie w mojej słabości, z moimi ranami, z moimi radościami i cierpieniami, z obciążeniami i smutkami. Kocha mnie z moimi zaletami i talentami, z moimi radościami i sukcesami. Kocha mnie całego. Bóg kocha mnie bardziej niż matka kocha swoje dziecko. Iz 49, 14-16 i Iz 54, 4-10.

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Dzień 6. Bój jest jak Matka. Prorok Ozeasz dzieli się z nami wzruszającą wizją miłości Ojca Niebieskiego. Wziąłem cię w ramiona, uczyłem cię chodzić. Przytuliłem cię do mojego policzka – mówi Bóg. Spróbuj wyobrazić sobie, jak Bóg otacza Cię swoimi kochającymi ramionami. Oz 11, 1-9 …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 

Dzień 7. Miłość wymagająca. Bóg  w swojej miłości do ciebie, chce Cię przemieniać i sprawić, że staniesz się nowym człowiekiem. Sprawi to Jego wymagająca miłość  do Ciebie. Bóg nie karze, ale karci, to znaczy stawia ci wymagania, abyś nie uległ grzechowi i nie stracił życia w łasce uświęcającej. Czyni to ze względu na twoje uświęcenie i zbawienie. Hbr 12, 1 – 15.

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..