Ogłoszenia duszpasterskie dla wspólnoty parafialnej w Niegowici XXVII Niedziela zwykła 8.10. 2017

W dzisiejszą niedzielę cała Polska wraz z Polonią obchodzi XVII Dzień Papieski i składa ofiary do puszek na żywy pomnik Janowi Pawłowi II, którym jest fundowanie stypendiów najuboższej, ale uzdolnionej młodzieży naszej Ojczyzny. Przed kościołem ministranci stoją z puszkami. Składka na tacę i w kopertach na remont boazerii, która będzie systematycznie brana do renowacji. Nabożeństwo […]

Ogłoszenia duszpasterskie dla wspólnoty parafialnej w Niegowici XXIV Niedziela zwykła 17.09.2017

Dzisiejsza niedziela zwraca nam uwagę na umiejętne korzystanie ze środków społecznego przekazu. Wspominamy dzisiaj wielkiego bpa warszawskiego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, po mszy jego relikwie będą podawane do uczczenia. O godzinie 15.00 dodatkowa Msza św. na rozpoczęcie roku formacyjnego Służby Liturgicznej Ołtarza. Nieszpory o 17.30 i ostatnia Msza o 18.00.

Tadeusz Gabryś i Małgorzata Dulik

48.Tadeusz Leszek Gabryś –  zamieszkały Koźmice Wielkie /Parafia Gorzków/ i      Małgorzata Anna Dulik – zamieszkała w Marszowicach p o   k o n t r a k c i e    c y w i l n y m O zachodzących przeszkodach między tymi osobami proszę powiadomić Kancelarię  Parafialną. Ks. Paweł  Sukiennik Proboszcz